Voor het helder krijgen van de vraag en het samen ontwerpen van een passende aanpak beginnen we met een goed gesprek. Ook maken we waar nodig gebruik van waardenprofielen en brengen we de context in kaart.