Wij zijn twee enthousiaste omdenkers die na jarenlange ervaring in het publieke domein nog met één been in een gemeentelijke organisatie staan en met het andere in de buitenwereld. Daar zijn we van toegevoegde waarde voor overheden, zorgorganisaties, onderwijs, en andere organisaties die merken dat verandering blijvend is en daar goed op in willen spelen.  Wij geloven in samenwerking en het bundelen van krachten zonder daarbij de identiteit te verliezen. Die eigenheid wordt juist als waarde meegenomen.

Nicoline 

Verbinder en scherpe denker. 

Ik vind het boeiend om samen helder te krijgen wat de eigenlijke opgave is. Vanuit pragmatisme komen tot eenvoudige oplossingen die leiden tot resultaat. Soms net even anders dan vooraf verwacht, buiten bestaande kaders, vanuit creativiteit. Door mijn ervaring in het formeel en informeel leidinggeven ben ik in staat om draagvlak te creëren en gezamenlijkheid te vinden. Veranderprocessen en “tegen de stroom in” werken dagen mij uit.

Ik ben vaak betrokken bij opdrachten waarin de veranderende rol van de (lokale) overheid een thema is. Van een overheid die bepaalt naar netwerkpartner. En die veranderende rol geldt ook voor partners en inwoners. Ik begeleid dit proces, geef training en breng hiermee nieuw handelingsrepertoire aan.

Netwerksamenwerking is niet een uniek thema voor overheden. Ik vind het leuk om te merken dat het steeds vaker in een andere context voorbijkomt. Bijvoorbeeld vanuit wetenschap of onderwijs. De vraagstukken rondom gelijkwaardige samenwerking zijn universeel. Dus ook al is de inhoud van het werk divers, de handreikingen passen in verschillende omgevingen. Het blijft mensenwerk waarin het wegnemen van obstakels en verbinden van verschillende groepen en personen, met soms tegengesteld belang, het verschil kunnen maken.

Mijn motto is: De mensen maken het verschil. Alles draait om gebruik maken van de kennis die er is, contact en verbinding.

 

Monique

Strategisch en resultaatgericht. 

Ik word enthousiast als er een uitdaging ligt waar mensen verder mee willen, maar niet weten hoe.  Samen aan de slag gaan om het eigenlijke vraagstuk helder te krijgen en samen stappen maken. Om tot resultaat te komen is voor mij het vertrekpunt net zo belangrijk als de stip op de horizon. Het gaat om de informatie die daarin besloten ligt: wat is het DNA van dit team, wat zijn de waardendrives in deze organisatie. Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je je door ontwikkelt, dat je oude patronen van je afschudt en energie behoudt op de werkvloer. 

 Ik werk sterk proces- én resultaatgericht. Je kunt je doelen halen als je weet waar je op in moet zetten. Wat heeft aandacht nodig in deze fase, wat doen we eerst en wat daarna? Een route inrichten die past bij het vraagstuk en de mensen begeleiden die het moeten gaan dragen en doen. Ik zie mezelf als een facilitator, iemand die haar kennis en ervaring inzet en overdraagt om mensen bekwamer te maken. Zo bouw je aan een team dat zelf nieuwe uitdagingen aankan. Mensen zijn vaak het belangrijkste kapitaal.  

We leven in een tijd van grote veranderingen die vragen om vormen van gelijkwaardige netwerksamenwerking. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden van mensen. Niet alleen inhoudelijk kundig en vaardig zijn, maar grip krijgen op issues die je in dergelijke processen tegenkomt. Die actualiteit en merken dat onze trainingen en procesbegeleiding daar aan bijdragen geeft me voldoening en energie.

Mijn motto is: Werken vanuit verbinding en openheid. Bijdragen en niet overnemen, zodat jij of jouw team sterker wordt.