Wij zijn twee enthousiaste dwarsdenkers die na jarenlange ervaring in het publieke domein nog met één been in een gemeentelijke organisatie blijven staan, maar met het andere de buitenwereld in stappen. Daar willen we van toegevoegde waarde zijn voor gemeenten, zorgorganisaties, onderwijs en andere organisaties die bezig zijn met hun eigen veranderende rol, positie en inhoud. Die toe zijn aan nieuwe verhoudingen en een nieuw samenspel. Wij geloven in samenwerking en het bundelen van krachten, zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen. Die eigenheid wordt juist als waarde meegenomen. 

Nicoline 

Verbinder en scherpe denker. 

Ik vind het boeiend om samen helder te krijgen wat de eigenlijke opgave is. Vanuit pragmatisme komen tot eenvoudige oplossingen die leiden tot resultaat. Soms net even anders dan vooraf verwacht, buiten bestaande kaders, vanuit creativiteit. Door mijn ervaring in het formeel en informeel leidinggeven ben ik in staat om draagvlak te creëren en gezamenlijkheid te vinden. Veranderprocessen en “tegen de stroom in” werken dagen mij uit.

In mijn werk maak ik gebruik van waardeprofielen, gebaseerd op het gedachtegoed van Graves. Wat zijn je waarden en drijfveren, gezien vanuit de context waarin je je bevindt. Hoe is het op dit moment en waar wil je naar toe? Dat kan individueel, maar ook als groep. Als dat helder is kun je aan de slag.

Momenteel houd ik me vooral bezig met de veranderende rol van de (lokale) overheid.  Van een overheid die bepaalt naar netwerkpartner. En die veranderende rol geldt ook voor partners en inwoners. Ik begeleid dit proces, geef training en breng hiermee nieuw handelingsrepertoire aan.

Het wegnemen van obstakels en het verbinden van verschillende groepen en personen met soms tegengesteld belang horen daar bij. Het uitwerken van de opgave tot een handzame aanpak. Gebruik makend van de aanwezige kennis en kunde.

Mijn motto is: De mensen maken het verschil. Alles draait om contact en verbinding.

Monique

Strategisch en resultaatgericht. 
Je kunt je doelen behalen als je weet waar je op in moet zetten. Om een opdracht te realiseren werk ik met tools die de ‘harde’ en ‘zachte’ kant aanspreken. De motivatie en drives van mensen zijn even belangrijk als project- en procestools. Omdat mensen verschillende drives hebben, leiden die tot een specifieke focus, maar soms ook tot stagnatie of conflict. Je kunt een opgave beter realiseren als je de waardendrives van je team kent en bewust kunt inzetten. Ik houd ervan om concreet te blijven, wat gaan we doen om van A naar B te komen.

We leven in een veranderend tijdperk
Een tijdperk waarin initiatieven vaker door co-creatie tot stand komen. Dit vereist een samenspel vanuit gelijkwaardigheid. Nieuwe rollen voor overheden, bedrijven en in de zorg, met meer focus op het leveren van een maatschappelijke meerwaarde.  Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je je door ontwikkelt, dat je oude patronen van je afschudt, en energie behoudt op de werkvloer. De mensen zijn vaak het belangrijkste kapitaal.

In verschillende rollen, die van regisseur, programmaleider of adviseur, zet ik diverse tools in op de harde en zachte kant van processen.  Om tot resultaat te komen is het vertrekpunt even belangrijk als de stip op de horizon.  Een route inrichten die past bij het vraagstuk en gebruik maakt van de mensen die het gaan doen. 

Toevoegen en niet overnemen is daarbij mijn motto.