De kracht van samen

Wij willen in een wereld die snel verandert bijdragen aan een gelijkwaardig samenspel tussen inwoners, professionals en organisaties. We begeleiden interne en externe verandervragen van organisaties, teams en personen. Door open met elkaar in gesprek te gaan kun je samen de verandering vormgeven. We zien organisaties vastlopen in het focussen op de stip op de horizon terwijl het vertrekpunt niet helder is en de dagelijkse praktijk niet meer werkt. De beweging begint bij de groep en de context; we maken gebruik van ieders kwaliteit en creativiteit.

Een goede start

Wij hebben door ons werk in overheidsland toegevoegde waarde vanuit onze ervaringen in onder andere de transformatie in het sociale domein, het gebiedsgericht werken, overheidsparticipatie, onderwijs en meer. We hechten aan een goede start, we maken een heldere analyse van het vraagstuk om te komen tot een duidelijke aanpak. We gaan uit van de kracht van mensen, zij maken de organisatie. We nemen dan ook niet over, maar voegen toe zodat de autonomie daar blijft waar hij hoort, bij de mensen zelf.

Doelgericht

Wij werken vanuit visie met het doel voor ogen. Dat betekent dat we het proces zo inrichten dat elke activiteit bijdraagt aan het eindresultaat. We zijn gewend om actie-onderzoek te doen, dat betekent dat we tijdens het proces al vooruitgang boeken. Door het betrekken van de mensen waar het om gaat gedurende het proces ligt er aan het eind van onze inzet een doorleefd resultaat.

Energiek

We werken altijd vanuit energie, wat betekent dat we methodieken inzetten die mensen tot actief meedoen uitnodigen. Hierbij houden we rekening met voorkeuren en leerstijlen van mensen.

Netwerksamenwerking

Inzicht in het werken met netwerken, in netwerken, is vaak maar een kleine investering maar maakt daarna een groot verschil. Veranderen is ook gewoon doen, werkende weg ervaren en leren. We geloven in de combinatie van theorie en praktijk. Weten is mooi, maar doen is leuker.

Ons motto is: Veranderen is leuk. We houden het dan ook graag luchtig, maar gaan wel stevig aan het werk.