Wij willen in een wereld die snel verandert bijdragen aan een gelijkwaardig samenspel tussen inwoners, professionals en organisaties. We begeleiden interne en externe verandervragen van organisaties, teams en personen. Door open met elkaar in gesprek te gaan kun je samen de verandering vorm geven. We zien organisaties vastlopen in het focussen op de stip op de horizon terwijl het vertrekpunt niet helder is en de dagelijkse praktijk niet meer werkt. De beweging begint bij de groep en de context; we maken gebruik van ieders kwaliteit en creativiteit.

Wij hebben door ons werk in gemeenteland toegevoegde waarde vanuit onze ervaringen in onder andere de transformatie in het sociale domein, het gebiedsgericht werken, overheidsparticipatie, onderwijs en meer. We maken een heldere analyse van het vraagstuk, vaak gebruik makend van waardenprofielen, om te komen tot een duidelijke aanpak. We gaan uit van de kracht van mensen, zij maken de organisatie. We nemen dan ook niet over, maar voegen toe zodat de autonomie daar blijft waar hij hoort, bij de mensen zelf.

We geloven in de kracht van samen.
We leven in een tijd waarin kennis overal gevonden kan worden en de technologie ons vooruit holt. Dat stelt ons voor de uitdaging om aan te sluiten bij elkaar, kennis te delen en krachten te bundelen. Soms is dat een hele andere manier van werken dan voorheen, met andere rollen. Wij begeleiden en ondersteunen deze verandering.

Inzicht in het werken met netwerken, in netwerken, is vaak maar een kleine investering maar maakt daarna een groot verschil. Veranderen is ook gewoon doen, werkende weg ervaren en leren. We geloven in de combinatie van theorie en praktijk. Weten is mooi, maar doen is leuker.

En ons motto is : veranderen is leuk. We houden het dan ook graag luchtig, maar gaan wel stevig aan het werk.